Tuoreen työ- ja elinkeinoministeriön julkistaman selvityksen mukaan Suomen rataverkkoa pitäisi kehittää tasapuolisesti sekä henkilöliikenteen että elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta. Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon rataosuuksia ja yhteyksiä on parannettava alueiden vetovoiman varmistamiseksi. Kajaanista, Iisalmesta ja Pohjois-Savosta ei ole nykyään sellaista junayhteyttä, jolla matkustajille jäisi koko päivä aikaa työskennellä Helsingissä.

Ylä-Savon Vihreät painottaa, että yöjunayhteys Helsingistä Iisalmen kautta Kajaaniin on palautettava. Samoin on turvattava aikaisen aamun yhteys Helsinkiin. Rataosuutta etelän päässä lyhentämällä lyhenisi matka Helsinkiin ja takaisin tunnin suuntaansa.

Myös Kuopion kaupungin käynnistämä selvitys raitiotieliikenteen avaamiseksi Pohjois-Savossa on tärkeä.  Kyse olisi esimerkiksi Saksassa käytössä olevasta Duo-junasta, joka kulkisi Suonenjoen, Kuopion, Siilinjärven, Lapinlahden ja Iisalmen välillä. Duo-juna kykenee liikennöimään sekä kaupungin sisällä raitiotieverkolla että päärataverkolla kaupunkien välillä.

 

Ylä-Savon Vihreät haluaa, että vähäpäästöinen ja turvallinen raideliikenne ja sen kehittäminen ovat keskeisiä hallituskauden tavoitteita Itä-Suomen osalta. Hyvät raideyhteydet lisäävät alueen vetovoimaa ja elinvoimaa.