Maanantai valtuuston kokouksen jälkeen jäi monenlaista mieleen pyörimään. Kunta sitoutui tukemaan järjestöjä niiden hankkeissa takaamalla tarvittavia väliaikaislainoja. Päätös oli edistysaskel, mutta mielestäni kunnan tulisi harkita jatkossa hankkeen koko lainan takaamista. Varsinkin Leader-hankkeet ovat menneet niin tarkan valmistelun ja kontrollin läpi, että riski on todella olematon. Kysymyshän on oikeastaan siitä, että kunta antaa takauksen takaukselle.

Onneksi suunta on nyt muuttunut, sillä jokainen aktiivinen kuntalainen on arvokas ja tärkeä toimija hyvinvoinnin lisäämisessä. Rakennetaan leikki- ja urheilukenttiä, suojellaan kulttuuriympäristöä ja sillä tavoin toimitaan koko kunnan hyväksi. Tällaista toimintaa tulisi tukea kaikin mahdollisin tavoin, rahaakin tärkeämpää olisi virkamiesten jalkautuminen etunojassa kuulemaan yhdistysten ideoista. Paras kysymys virkamiehelle on: Miten voin auttaa? Tällaistakin olen Siilinjärvellä kohdannut.

Kuntastrategia hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Erimielisyyttä oli sisältökysymyksistä, vihreiden näkemykset esitti Toni Juvonen. Jämähtäneen kunnan jämähtänyt strategia, josta puuttuu näkemystä ja dynaamisuutta. Ainut ympäristöviittaus on “kestävä kehitys”, joka tietysti Siilinjärven tapaisessa kunnassa herättää monenlaisia ajatuksia. Ilmastomuutos ja aktiivisen kuntalaisuuden kunnolla esiin nostaminen tuntuu olevan hyvin vaikeaa. Siilinjärvi on asukaskunta, ei aktiivisten toimijoiden kunta?

Osa valtuutetuista oli myös pettynyt siihen, että valtuuston luvattu/sovittu kolmas strategiaseminaari peruttiin yksipuolisella päätöksellä. Tämä johtikin mielenkiintoiseen debattiin valtuuston asemasta. Nostan hattua kristillisten Jaakko Ojalalle, joka mielestäni nosti oikealla tavalla valtuutettujen ja valtuuston merkityksen esille. Hänen kuvaamaansa pettymyksen ja epäluottamuksen tunnetta pitäisi herkällä korvalla kuunnella. Me tarvitsemme dialogia, ei jämähtäneitä asetelmia.

Sitäkin minä ihmettelin, että muutamasta äänestämisestä käytiin niin kovin kuumana SDP:n ja kepun ryhmissä. Eikös se ole vähän niinkuin demokratian idea?

Jäi epäselväksi, miksi kunnanvaltuuston kokousta ei tällä kertaa lähetetty suorana kuntalaisille. Oli tekninen vika, mutta laitteiden toimiminen tulisi tarkistaa huolellisesti jo hyvissä ajoin. Olemme luvanneet kuntalaisille lähetyksen, jolloin laitteiden tulisi myös toimia. Maanatainen kokous olisi ollut kuntalaisille ihan oikeasti kiinnostavaa katsottavaa.

Airan alkuperäinen kirjoitus: https://aira2017.wordpress.com/2018/03/01/valtuuston-kokouksen-jalkeen/