Vallankäyttö kunnissa on epäselvää. Kunnanjohtaja käyttää merkittävää poliittista valtaa, vaikka onkin muodollisesti puolueeton. Vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden vaikutusvaltaa halutaan lisätä. Kuntien tehtäväkenttä on laaja, mikä edellyttää läpinäkyvyyttä ja selkeää johtajuutta. Lisäksi kuntalaisten rooli on muuttunut alamaisuudesta aktiiviseksi toimijaksi. He odottavat viranhaltijoilta uudenlaista palvelualttiutta ja yhteistyökykyä. Siksi olisi tärkeää lisätä kunnan asukkaiden kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon. Voisiko tähän olla ratkaisuna pormestarimalli?

Suomessa käytössä olevissa malleissa pormestari valitaan kunnanvaltuuston jäsenien joukosta. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja toimikausi on aina valtuustokauden kerrallaan. Näin ollen pormestari on poliittisesti vastuussa valtuustolle ja edelleen äänestäjilleen. Pormestarimallissa kunnanjohtajaa ei pormestarin ohella enää tarvita.

Pormestarimallissa sekä kunnan asukkaiden että poliittisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet kasvavat. Malli selkiyttäisi myös johtotehtävissä olevien henkilöiden rooleja. Poliittista valtaa käyttävät olisivat avoimesti poliittisia.

Pirkkalan kunta, joka on monella tapaa samanlainen kuin Siilinjärvi, siirtyi pormestarijärjestelmään vuonna 2009. Järjestelmän tavoitteita oli valtuuston aseman, ohjausvallan ja poliittisen yhteistyön vahvistaminen. Pormestari Helena Rissasen mukaan pormestarijärjestelmään siirtyminen on lisännyt kuntalaisten kiinnostusta yhteisiä asioita kohtaan.

Siilinjärven Vihreät ehdottavat, että Siilinjärvellä tehtäisiin selvitys pormestarimallin käyttöönottamiseksi seuraavalla valtuustokaudella ennen nykyisen kunnanjohtajan toimikauden päättymistä.