Liikenteen päästöt
Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt muodostavat noin viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Tieliikenteen osuus liikenteen päästöistä on noin 94 prosenttia. Tieliikenteen päästöistä noin 54 prosenttia aiheutuu henkilöautoista, noin 41 prosenttia paketti- ja kuorma-autoista ja loput linja-autoista, moottoripyöristä, mopoista ja muista liikenteen moottoriajoneuvoista. 

Liikenteen päästöistä noin neljä prosenttia on merenkulun päästöjä. Kotimaan lentoliikenteen päästöt ovat noin kaksi prosenttia, sillä lentoliikenne on osa EU:n päästökauppaa. Raideliikenteen päästöt ovat alle prosentin liikenteen päästöistä.

 

Mitä on päätetty?
Suomi on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Liikenne on tarkoitus muuttaa nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt putoavat ennusteiden mukaan nykyisillä toimenpiteillä noin 37 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Liikenteen päästöjä tulee siis vähentää entistä kunnianhimoisemmin, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.


15 minuutin kunta – tiivis yhdyskuntarakenne
Vihreät tavoittelevat 15 minuutin kuntaa, jossa palvelut, lähiluonto ja työpaikat olisivat kävely-, pyöräily-, bussi- tai metromatkan päässä kotoa.

Yhdyskuntarakenteella on merkittävä vaikutus liikenteen päästöihin. Asuntojen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen vaikuttaa olennaisesti liikenteen määrään ja siihen, millä kulkuneuvolla liikutaan. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa toimivan joukkoliikenteen, ja luo edellytykset kävelylle ja pyöräilylle. 

 

Itärata
Vihreät kannattavat Itärataa, joka nopeuttaisi yhteyksiä Mikkeliin, Lappeenrantaan ja Kouvolaan vähintään puolella tunnilla, Kuopioon ja Joensuuhun jopa tunnilla.

Itärata kulkisi Helsingin lento- ja rautatieasemilta Porvoon ja Kouvolan kautta Kuopioon ja Joensuuhun. Yhteys lyhentäisi Helsingin keskustan ja Pietarin välisen matka-ajan 2,5 tuntiin ja Kuopion ja Joensuun matka-ajan Helsinkiin noin 3 tuntiin.

Itäradan vaikutusalueella on 930 000 asukasta, 16 kaupunkia ja 7 maakuntaa, joten sillä olisi merkittävät vaikutukset koko itäisen Suomen elinvoimaan. Saavutettavuuden parantaminen on elinehto itäisessä Suomessa yritysten sijoittumisen ja investointien, päivittäisen matkustamisen ja pendelöinnin kannalta. Ratayhteys lisäsi asumisen ja työpaikan sijainnin valinnan joustavuutta ja työmarkkinoiden toimivuutta. Lisäksi se on edellytys yliopistoille, oppilaitoksille, tutkimuslaitoksilla ja matkailun kehitykselle. Elinkeinoelämän hyötyjen lisäksi ratayhteys pienentäisi liikenteen päästöjä. Itäradan toteuttaminen maksaisi 1,5-2 miljardia euroa.

 

Lähteet:
Fossiilittoman liikenteen tiekartta – Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Lausuntopyyntö, luonnos. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/e4e97efb-1f23-4c22-bdf1-f1fc27809030/LAUSUNTOPYYNTO_20210115060016.PDF

Itärata yhdistää puoli Suomea. https://www.xn--itrata-cua.fi/

Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja. Ilmasto-opas. https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/hillinta/-/artikkeli/cd3c06f0-ddc2-4984-840f-c35a98daf01e/liikenne-on-merkittava-kasvihuonekaasupaastojen-tuottaja.html

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen perusennuste 2020-2050 (2020) https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d99a3ae3-b7f9-49df-afd2-c8f2efd3dc1d/1ab511f1-aa06-45c0-b3ef-9ac9650838c9/MUISTIO_20200422120412.pdf

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutus. Liikennefakta. https://liikennefakta.fi/fi/ymparisto/liikenteen-kasvihuonekaasupaastot-ja-energiankulutus

Liikenteen päästöt puoleen 2030 mennessä – tarvitaan laaja keinovalikoima (2020) Liikenne- ja viestintäministeriö. https://valtioneuvosto.fi/-/liikenteen-paastot-puoleen-2030-mennessa-tarvitaan-laaja-keinovalikoima

Suomi raiteille! (2018) Vihreät.fi. https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/suomi-raiteille/

Vihreiden kunta- ja kaupunki­visio (2020) Vihreät.fi https://www.vihreat.fi/ohjelmat/vihreiden-kunta-kaupunkivisio/