Tänään tiistaina 9.12. vietetään kansainvälistä korruption vastaista päivää. Korruptio tarkoittaa vallan väärinkäyttöä yksityisen edun tavoitteluun. Korruptoituneessa yhteiskunnassa harjoitetaan järjestelmällistä lahjontaa virkamieskunnassa, politiikassa ja liike-elämässä. Pahimmillaan korruptio aiheuttaa vakavaa hallinnollista epävarmuutta ja edesauttaa kartellien ja monopolien syntymistä.

Kansainvälisesti korruptio on vakava uhka oikeusvaltiokehitykselle ja demokratialle, joten se vaikeuttaa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista kehittyvissä maissa. YK:n yleiskokous otti käyttöönsä vuonna 2003 korruption vastaisen yleissopimuksen (UNCAC), jonka myötä sitoudutaan maailmanlaajuisesti korruption vastaiseen työhön niin kehitysmaissa kuin kehittyneissäkin maissa. Lisäksi yleiskokous otti käyttöön korruption vastaisen teemapäivän, jotta voimme tehdä korruptio-ongelmaa yhteiskunnallisesti näkyväksi ja taistella korruptiota vastaan.

Transparency Internationalin korruptioindeksissä Suomi on ollut jo vuosia yksi maailman vähiten korruptoituneimpia maita. Vuoden 2008 vaalirahoituskohu kuitenkin heikensi Suomen kansainvälistä asemaa. Liike-elämä tuki ehdokkaita vuoden 2007 eduskuntavaaleissa merkittävillä summilla saadakseen eduskunnan ja hallituksen mieleisekseen. Euroopan neuvoston korruption vastainen elin GRECO pitää Suomen puoluerahoituksen valvontaa ongelmallisena. Taloustutkimuksen toukokuussa 2008 teettämän kyselyn mukaan jopa kolme neljästä suomalaisesta uskoi, että poliitikkojen mielipiteitä voidaan ostaa vaalirahoituksella. Suomea on lisäksi arvosteltu myös niin kutsutuista hyvä veli -verkostoista, jotka vaikuttavat vääristävästi esimerkiksi kunnallisiin kaavoitusratkaisuihin.

Rahan ei pitäisi olla määrittävä tekijä kansanedustajien valinnalle. Vihreät ovat vaatineet vaalirahoitusta avoimemmaksi jo 1990-luvulta lähtien. Rahoituksen avoimuus on mielestäni äärimmäisen tärkeää, ja tämän vuoksi julkaisen itse vaalirahoitukseni ennen ennakkoäänestystä. Lisäksi tuen vihreiden linjaa ehdokaskohtaisesta kampanjabudjettikatosta. Henkilövaaleihin liittyvälle epäterveelle kilpavarustelulle esimerkiksi mainosnäkyvyydestä on saatava rajat. Vaalirahoitusilmoituksessa on lain mukaan erikseen ilmoitettava yksittäinen tuki ja sen antaja, jos summa ylittää 1500 euroa. Summan voisi laskea Vihreiden kannattamaan 1000 euroon.

Elina Hietanen
Eduskuntavaaliehdokas
Vihreät