Eduskuntavaalit 2023

Vaalipäivä 2.4.2023. Ennakkoäänestys kotimaassa 22.–28.3.2023

SUOJELE ELÄMÄÄ.
ÄÄNESTÄ.

Savo-Karjalan Vihreät ehdokkaat

Vihreiden 10 kärkitavoitetta eduskuntavaaleihin

ja Savo-Karjalan kärjet

Suojellaan monimuotoinen luonto ja parannetaan eläinten oikeuksia.

 • lisätään metsien hiilinieluja
 • otetaan käyttöön ekologinen kompensaatio ja suojeluhuutokaupat, ja tuetaan yksityisen luontoarvomarkkinan syntymistä
 • vahvistetaan luonnonsuojelun rahoitusta, ennallistetaan Palokin kosket ja perustetaan uusi kansallispuisto Tiilikkajärven ja Kolin välille Juukaan.

Puolustetaan tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

 • tehostetaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä, lisätään turvakotipaikkoja ja varmistetaan turvakotien saavutettavuus ja esteettömyys
 • koulutetaan varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sote-palveluiden henkilökunta kohtaamaan eri-ikäiset sateenkaari-ihmiset

Uudistetaan taloutta ja parannetaan työllisyyttä.

 • vihreä siirtymä ja sen tuomat työpaikat
 • parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja helpotetaan uusien työpaikkojen syntymistä erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja huomioidaan maahan muuttaneet naiset yrittäjinä.

Tiede, taide ja kulttuuri uuteen kukoistukseen.

 • lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja ja rahoitusta, erityisesti työvoimapula-aloilla kuten varhaiskasvatuksen opettajat, sosiaalityöntekijät ja terveydenhuollon ammattilaiset
 • lisätään tutkimuksen ja kulttuurin rahoitusta

Jokaiselle mahdollisuus oppia ja onnistua.

 • taataan riittävät resurssit, jotta jokainen tarvitseva saa oikea-aikaista tukea varhaiskasvatuksessa ja koulussa
 • vahvistetaan jatko-opintoihin tarvittavia valmiuksia peruskoulussa

Puututaan hoivakriisiin, tuetaan lapsia ja nuoria ja parannetaan mielenterveyspalveluita.

 • avataan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteitä ja taataan pääsy mielenterveyden peruspalveluihin kuukauden sisällä
 • panostetaan lastensuojelussa palveluihin, jotka auttavat päihteiden, rikollisuuden ja aggressiivisuuden kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria
 • varmistetaan toimivat ja oikea-aikaiset hoito- ja palvelupolut

Kestävää elinvoimaa ja sujuvaa liikennettä koko Suomeen.

 • nopeammat ja monipuolisemmat junayhteydet, Savon ja Karjalan radan parannustyöt ja kaksoisraiteet, juna Joensuun ja Kuopion välille ja yöjunat takaisin
 • parannetaan paikallisliikennettä ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Paikataan tilkkutäkkimäinen sosiaaliturva perustulolla.

 • varmistetaan erilaisten tulomuotojen joustava yhdistäminen: palkkatyö, yrittäjyys, eläkkeet, apurahat, opintotuet

Edistetään maailman vakautta, rauhaa ja turvallisuutta.

 • varmistetaan turvapaikan hakemisen mahdollisuus kaikilla rajanylityspaikoilla

Hillitään ilmastokriisiä ja varmistetaan Suomen energiaitsenäisyys.

 • metsänomistajille korvaus hiilivarastojen ja -nielujen kasvattamisesta
 • rakennetaan lisää tuulivoimaa

SUOJELE ELÄMÄÄ. ÄÄNESTÄ.