Ylä-Savon Vihreät haluavat, että Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta laatisivat kunnallisen ilmastostrategian.

Suuret puolueet ovat olleet näin vaalien alla yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tehtävä jotain. Me vihreät toivomme, että puolueiden esittämä huoli konkretisoituu myös paikallisella tasolla. Tarvitsemme tekoja, emme pelkkiä puheita, Ylä-Savon Vihreiden puheenjohtaja Anne Roponen kertoo aloitteen taustasta.

Vihreiden aloitteessa muistutetaan, että kunnilla on valtaa vaikuttaa ilmastopolitiikkaan. Esimerkiksi kuntien kaavoitusmonopoli vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millainen yhdyskuntarakenne kunnalla on. Yhdyskuntarakenne puolestaan vaikuttaa energian tarpeeseen mm. mahdollisuuksina hyödyntää kaukolämpöä ja kevyttä sekä joukkoliikennettä.

Ylä-Savon Vihreät esittävät, että Iisalmen kaupunki ja Lapinlahden kunta kartoittaisivat ensin syntyvät kasvihuonekaasupäästöt ja laatisivat ennusteen päästökehityksestä. Sitten kuntien tulee asettaa päästötavoite ja laatia suunnitelma sen saavuttamiseksi.

Suomessa kuntien ilmastonsuojelutyötä koordinoi Kuntaliitto. Sen ilmastokampanjassa oli vuoden 2005 loppupuolella mukana 48 kuntaa, jotka kattavat noin puolet Suomen väestöstä. Kunnallisen
ilmastostrategian ovat suomalaisista kaupungeista laatineet mm. Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Hämeenlinna. Myös jotkin Anjalankosken ja Hauhon kaltaiset pienet kunnat ovat jo laatineet ilmastostrategian.

Aloitteellaan Ylä-Savon Vihreät haluavat rohkaista myös kaikkia yläsavolaisia kuntia seutukuntana tarkastelemaan systemaattisesti toimintaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Aloite hyväksyttiin Ylä-Savon Vihreiden kevätkokouksessa tiistai-iltana. Aloitteen allekirjoitti Iisalmen osalta valtuutettu Anne Roponen ja Lapinlahden osalta valtuutettu ja kansanedustajaehdokas Antti Hämäläinen.

Lisätietoja:

Ylä-Savon Vihreät ry:n pj
kaupunginvaltuutettu
Anne Roponen
050 3850068

kunnanvaltuutettu
kansanedustajaehdokas
Antti Hämäläinen
O44 0745251