Ylä-Savon Vihreät kannustaa yläsavolaisiakin kuntia ilmastonmuutokseen torjumiseen.
– Kuntalaisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta on kasvanut huomattavasti kuluneen vuoden aikana. Kuntaorganisaatiot uhkaavat kuitenkin jäädä perässähiihtäjiksi ilmastonmuutoksen torjumisessa. Jos omasta kunnasta ei löydy tarvittavaa asiantuntemusta, on tietotaitoa haettava rohkeasti muualta, Ylä-Savon Vihreiden puheenjohtaja Anne Roponen toteaa.
Ylä-Savon Vihreät muistuttaa, että kunnat vaikuttavat esimerkiksi kaavoitusoikeuden kauttaa suoraan yhdyskuntarakenteeseen, kuten asuntojen ja liikkeiden sijoittumiseen. Tämä puolestaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä merkittävästi liikenteeseen käytettyyn energian määrään ja siten ilmastopäästöihin.
Ylä-Savon Vihreiden mielestä kuntien on ryhdyttävä systemaattisesti arvioimaan toimintojensa välittömiä ja välillisiä ilmastovaikutuksia ja muutettava sitten käytäntöjä ympäristöystävällisemmiksi.
– Pelkän kunnallisen ilmastostrategian laatiminen ei auta. Myös arkikäytäntöjen on muututtava. Tässä muutoksessa kuntalaisilla itsellään on myös suuri vastuu, Roponen sanoo.
Ylä-Savon Vihreiden kevätkokous pidettiin tiistaina Iisalmessa. Kokous valitsi Anne Roposen puoluekokousedustajakseen Mikkeliin 17.-18.5. Varaedustajaksi valittiin Marja-Leena Kettunen.

Lisätietoja:
Anne Roponen
Ylä-Savon Vihreiden pj.
050-3850068