Vihreät torilla 9.4.2016 Varkaus

 

Savo-Karjalan vihreiden kannanotto

Savo-Karjalan Vihreiden kevätkokous pidettiin Varkaudessa lauantaina 9.4. Kokouksessa keskusteltiin sote-uudistuksesta. Vihreiden mielestä yhtiöittämisvelvoitteet ja palvelujen käyttäjien liiallinen valinnanvapaus uhkaavat vesittää uudistuksen tärkeimmän hyödyn, asiakkaiden tarpeiden arvioinnin kokonaisuutena. Vihreiden mielestä sote-uudistuksen pitää palvella ensisijaisesti asiakkaiden ja potilaiden etua. Tätä ajatusta vasten palveluiden järjestämiseen ja tuottamisen pitää mennä yhteiskunnan kokonaisetu edellä. Monissa tapauksissa esimerkiksi vähäväkisillä seuduilla valinnanvapauden ylikorostaminen ei tätä kokonaisetua toteuta. Liiallinen valinnanvapaus voi jopa kumota sote-uudistuksen hyödyt sekä taloudellisesti että toiminnallisesti.

Sote-linjauksen parasta antia on selkeä esitys palveluintegraation toteuttamisesta. Palveluintegraatiossa asiakkaan tarpeet arvioidaan kokonaisuutena. Tässä hyödynnetään eri ammattilaisten osaamista ja palveluiden tuomista yhteen palvelujen käyttäjän kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Pienten kuntien kannalta hallituksen linjaus on riskialtis palvelujen etääntymisen ja kuntien kiinteistöomaisuutta ajatellen. Vaarana on, että palveluiden antaminen keskittyy enemmän maakuntakeskuksiin ja haja-asutusalueilla matkat palveluihin kasvavat. Lisäksi kuntien käsiin jää kiinteistöjä, joille ei ole käyttöä. Näihin kiinteistöihin on otettu isoja lainoja, jotka uudistuksessa jäävät kuntien nimiin. Paikallisia toimijoita on kuultava valmistelussa, ja yhteistyö kunnan ja maakunnan kesken on jatkossakin välttämätöntä.