Tiedote 24.5.2016

 

Vihreiden puoluekokouksessa Lahdessa hyväksyttiin viikonloppuna joensuulaisen Tuomo Salosen aloite karjalankielisten kielellisten oikeuksien parantamisesta Suomessa. Tällä päätöksellä Vihreistä tuli Suomen ensimmäinen puolue, joka julkisesti tunnustautuu karjalan kielen puolustajaksi.

-Karjalankielisten historia Suomessa on pitkä, ja se näkyy erityisesti täällä Pohjois-Karjalassa. 1600-luvulla saakka alue oli täysin karjalankielistä, ja kieli on säilynyt lukuisista vainoista huolimatta tähän päivään saakka, vaikka se onkin kärsinyt matkan varrella. Etniset vainot eivät onneksi enää kuulu tämän päivän Suomeen, ja nyt on aika kääntää yhteiskunnan suunta karjalankielisten auttamiseen, toteaa Savo-Karjalan Vihreiden Tuomo Salonen.

Vain yhteisö itse voi elvyttää kielensä, sitä ei voi kukaan muu tehdä. Yhteiskunnan tehtävä on tarjota siihen tarvittavat puitteet ja tukea yhteisöä sen pyrkimyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kielen asema on turvattava lainsäädännössä, ja yhteisöä on tuettava rahallisesti valtiollisella elvytysohjelmalla. Nämä kaksi tavoitetta Vihreät on nyt puolueena ottanut omikseen.

Jokaisella on oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin. Yksi kieli ei ole toista arvokkaampi, ja karjalan kielen säilyttämisessä on kyse ihmisoikeuksien turvaamisesta. Karjalankielisen yhteisön tie kielen elvyttämiseen on pitkä ja kivinen, ja on muun yhteiskunnan tehtävä auttaa heitä tällä tiellä. Viime viikonloppuna Vihreät puolueena sitoutuivat tähän tavoitteeseen, ja toivottavasti muut seuraavat pian perässä.

 

Lisätietoja

Tuomo Salonen

puh. 044 0170515

tuofeodorsalonen@luukku.com