– Kuntatalouden ahdinko ei saisi ajaa terveyspalveluja ahtaalle,  toteaa Pohjois-Savon vihreät ja
korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä.
Panostusta terveyskeskukseen ja terveyden edistämiseen ei saa alimoittaa. Kunnissa tulee miettiä keinoja eri-ikäisten ihmisten terveiden elämäntapojen edistämiseen.

Vihreät ovat huolissaan palveluiden ulkoistamisesta. Vihreät katsovat, että hyvinvoinnin
kannalta tärkeän perusosaaminen pitää säilyä kunnissa. Jos se hukataan, annetaan osaamisen
monopoli yksityiselle sektorille. Vihreät pitävät tärkeänä, että terveyspalveluissa
pätkätöitä tekeviä ja sijaisia vakinaistetaan.

– Vihreät eivät näe kuitenkaan ideologista estettä yritysten tai kansalaisjärjestöjen käyttämisessä osana palvelutuotantoa, toteaa Pohjois-Savon vihreiden puheenjohtaja Raimo Tuomainen. Toisinaan
esimerkiksi yksityiset palveluyritykset pystyvät mukauttamaan ja kehittämään palvelujaan
paremmin kansalaisten tarpeita vastaaviksi. Tulevassa lääni- ja maakuntahallinnon uudistuksessa palveluiden laadunvarmistuksen tulee olla aivan keskeinen osa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Raimo Tuomainen, p. 050 597 0797