Pohjois-Savon Vihreiden mielestä vesistöjen suojelua on tehostettava. Vesien hyvä tila on saavutettava vuoteen 2015 mennessä, mikä vaatii toimenpiteitä erityisesti Ylä-Savossa. Vesiensuojelutavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia useilta eri tahoilta.

Talvivaaran kaivoksen jätevedet uhkaavat maakunnan koillisosien vesien tilaa. Talvivaaran on korjattava maastoon valuneet ja levitetyt jätteet pois välittömästi, etteivät ne lähde liikkeelle keväällä tulvavesien mukana. Kaivosyhtiön vastuuton toiminta ei Pohjois-Savon Vihreiden mielestä voi jatkua.

Maakunnan lounaisnurkalla ollaan suunnittelemassa Konneveden kansallispuistoa. Vihreän ympäristöministeri Ville Niinistön mielestä Konnevedestä on mahdollista tehdä kansallispuisto nopealla aikataululla. Konneveden valmiudet kansallispuistoksi ovat käytännössä parhaat ministeriön tänä vuonna käsittelemistä kansallispuistoaloitteista.

Maatalouden vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan myös edistystä.  Hallitusohjelman mukaan maatalouden ympäristötuki uudistetaan siten, että se edistää vesistöjen ja luonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin. Myös turpeenoton vesistöhaittoja on pienennettävä.

Pohjois-Savon ELY-keskus kerää parhaillaan kansalaisten mielipiteitä siitä, miten vesien hyvä tila voitaisiin saavuttaa maakunnassa. Mielipiteitä voi toimittaa 17.12. asti.