Marja Berg

Rinteen hallitus käynnisti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman lokakuussa 2019 tarkoituksena vahvistaa perustason palveluita ja siirtää painopistettä palveluissa ennaltaehkäisyyn. Lisäksi on tarkoitus lisätä palveluiden saatavuutta, yhteentoimivuutta ja laatua sekä hillitä kustannusten nousua.

Ohjelman toteutusta lähdetään viemään eteenpäin alueellisina hankkeina, joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee. Hankerahoitus on haettavana, Pohjois-Savon alueellinen hanke on valmisteilla ja hankejohtaja on haussa. Pohjois-Savon maakuntaliitto toimii teknisenä hallinnoijana hankerahoituksessa, ja hankkeen sisällön tuottamisesta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Sisältövalmistelua koordinoi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ylilääkäri Pekka Puustinen.

Pohjois-Savon kunnat sitoutetaan hankkeen valmisteluun hallinnollisin päätöksin. Kuopiossa kaupunginhallitus päätti 24.2.2020 sitoutuvansa valmisteluun. Kuntien mukanaolo tarvitaan 80-prosenttisesti, jotta hanke etenee ja parhaimmassa tapauksessa kaikki kunnat maakunnassa sitoutuvat Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen. Hankkeen ohjausryhmää muodostetaan valtioneuvoston ohjeen mukaisesti. Alueellinen hanke sisältää myös sote-rakenneuudistusosion ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE).

Millaiset mahdollisuudet sote-uudistuksella on nyt sitten edetä? Kuntien sitoutuminen hankkeeseen on ensimmäinen ehto. Todennäköisimmin kunnilla on suuri tarve valmistelun etenemiselle kustannuspaineiden hillitsemiseksi. Seuraava ehto on hyvä yhteistyö eri sosiaali- ja terveystoimijoiden välillä. Tästä on jo kokemusta edellisen hallituksen maakuntauudistuksen osalta. Uudistus eteni Pohjois-Savossa hyvin, vaikkakin Sipilän hallituksen kaavailema maakunta- ja sote-uudistus lopulta kaatui keväällä 2019. Edellisen valmistelun tuloksia tullaankin hyödyntämään Pohjois-Savon valmistelussa ja tulevaisuuden sote-keskusten muodostamisessa eli tehty työ ei mennyt kaikilta osin hukkaan.

Erinomainen lähtökohta tälle uudelle valmistelulle on se, että nyt sote-keskuksia suunnitellaan olemassa olevan lainsäädännön puitteissa eikä uudistus siten jumiudu hitaan lainvalmistelun tai perustuslaillisten ongelmien vuoksi. Valtioneuvoston erittäin haastavana tehtävänä on miettiä kestävä ja palvelut turvaava soten rahoitusmalli, mikä onkin suuren sairastavuuden Pohjois-Savossa olennainen soten onnistumisen elementti.

Marja Berg

Pohjois-Savon maakuntaliiton hallituksen jäsen

Kuopion kaupunginvaltuutettu ja Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

puh. 050 324 5054