Tiedote 22.11.2016

Savo-Karjalan Vihreät

Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen ympäristöongelmien on katsottu julkisuudessa tulleen kuntoon, koska kaivosalueelta on saatu juoksutettua pois sinne kertyneitä vesiä. Savo-Karjalan Vihreät haluaa muistuttaa, että nämä liikavedet ovat vain yksi osa kaivoksen ympäristöongelmia. Esille nostettu uraanin hyödyntäminen ei ainakaan helpota tilannetta.

” Ympäristöongelmien ratkomisen sijasta Terrafame-yhtiö yhtiö valittaa aktiivisesti sille annetuista lupamääräyksistä vaatien itselleen kevyempiä lupaehtoja”, sanoo Savo-Karjalan Vihreiden puheenjohtaja Anne Roponen. ”Tämä ei ole vastuullista ympäristöpolitiikkaa”.

Vihreät muistuttavat, että kaivoksen väitetyt ympäristövaikutusten parannukset johtuvat lähinnä usean miljoonan kuutiometrien lisäjuoksutuksista, joille ei ole ollut virallista lupaa. Kaivoksen aiemmin saastuttamia lähijärviä on myös määrätty puhdistettavaksi, mutta tätäkään ei ole toteutettu.

Yhtiö on tullut maksamaan veronmaksajille yhteensä vähintään 840 miljoonaa euroa jo ennen hallituksen uusinta 100 miljoonan euron lisäpääomitusta. Se ei riitä pitkäksi aikaa, kun kaivos tekee tappiota 10 miljoonaa euroa kuukaudessa. Kaivoksen ylläpitäminen valtion antaman tekohengityksen avulla on ympäristön kannalta kestämätöntä. Epävakaan taloudellisen tilanteensa vuoksi Terrafame ei myöskään täytä lain ehtoja uraanin käsittelyn aloittamiselle.

Savo-Karjalan Vihreiden mielestä valtion antama rahoitus tulisi suunnata kaivoksen ympäristöhaittojen korjaamiseen sekä Kainuun alueen ihmisten ja rakennemuutoksen tukemiseen.

 

Anne Roponen

puheenjohtaja

anne.roponen@vihreat.fi
p. 050 385 0068