Savo-Karjalan Vihreät haluavat, että Talvivaaran kaivoksen toiminta saatetaan ympäristön kannalta kestävälle tasolle ja luvan myöntämisen edellytykset harkitaan uudelleen. ”Puhtaat vesistöt takaavat parhaat mahdolliset virkistys- ja matkailumahdollisuudet. Kaloihin kertyneet sulfaattipitoisuudet ovat varoittava esimerkki siitä, että Talvivaara on jo nyt vaarantanut toiminnallaan alueen ympäristön ja vesistön”, sanoo Savo-Karjalan Vihreiden puheenjohtaja Toni Juvonen.

Yhdistys painottaa valvontavastuulliselle viranomaiselle, että vesistöön johdettavien haitta-aineiden määrä on pystyttävä mittaamaan ja jo pilatut vesialueet on kunnostettava. Erityisen huolestuttavana Savo-Karjalan Vihreät pitävät mahdollisia alumiini- ja uraanipitoisuuksia, jotka uhkaavat jopa kokonaisia ekosysteemejä.

Kevätkokouksessaan Kuopiossa 8.4. Savo-Karjalan Vihreät hyväksyi aiemmin Pohjois-Karjalan Vihreisiin kuuluneet Vihreät yhdistyksen jäsenikseen. Piiri asettui tukemaan joensuulaista Krista Mikkosta jatkokaudelle Vihreän liiton varapuheenjohtajaksi. Mikkonen on toiminut Joensuun kaupunginvaltuustossa vuosina 1997-2000, sekä uudelleen vuodesta 2005 toimien myös kaupunginhallituksen jäsenenä kahdeksan vuoden ajan. Aiemmin myös Vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana toiminut Mikkonen on ollut lisäksi ehdokkaana kolmissa eduskuntavaaleissa ja vuoden 1999 europarlamenttivaaleissa. ”Kokemus, näkemys ja aktiivisuus puhuvat puolestaan. Krista tekee täydestä sydämestä töitä vihreämmän huomisen puolesta”, Juvonen toteaa.