Kannanotto 2.3.2016

Savo-Karjalan Vihreät ry piti piirin hallituksen kokousta viikonloppuna Tuusniemellä. Puheenjohtaja Anne Roponen totesi, että kokous halusi ottaa kantaa ajankohtaiseen sote-uudistukseen.

Savo-Karjalan Vihreät ry:n mielestä hallituksen on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa taattava koko maahan laadukkaat ja kaikkien saatavilla olevat palvelut. On tärkeää, että varhainen puuttuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy otetaan sote-uudistuksessa huomioon. Samalla on varmistettava, että alueellinen ja eri ihmisryhmien välinen yhdenvertaisuus toteutuu.

Maakunnilla tulee olla kokonaisvastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksessa. Ensisijaisesti se tulisi järjestää niin, että maakunnat keräisivät ns. sote-veroa, jota voitaisiin tarvittaessa täydentää valtion rahoituksella ja maakuntien välisellä kustannusten tasaamisella. Maakuntien hallinnoima sote-rahoitus mahdollistaa toimivien palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Kelan maksamat terveydenhuollon korvaukset ja sairauspäivärahat, korvaukset mm. lääke- ja matkakuluihin sekä kuntoutukseen tulee osoittaa maakuntien käyttöön.

Terveydenhuollon valinnanvapauteen sisältyy sekä uhkia että mahdollisuuksia. Se saattaa lisätä ihmisten välistä eriarvoisuuta, heikentää palvelujen saatavuutta ja jopa nostaa kustannuksia. Toisaalta se saattaa mahdollistaa nopeamman hoitoon pääsyn, monipuolisemmat palvelut ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on oltava palveluiden parantaminen. Palvelut on toteutettava järkevimmällä ja tehokkaimmalla tavalla niin, että yhdenvertaisuus toteutuu. Uudistus on tehtävä palveluja käyttävien ihmisten ehdoilla eikä hallinnon tai kilpailevien palveluntuottajien ehdoilla.