Susista keskustellaan parhaillaan paljon niin Pohjois-Karjalassa kuin Pohjois-Savossakin. Savo-Karjalan Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat ehdottavat osaratkaisuksi Itä-Suomeen perustettavaksi ns. susisovittelijan tehtävää. Vastaavasta sovittelijasta on saatu Varsinais-Suomessa hyviä kokemuksia.

Susisovittelijan tehtävänä on Varsinais-Suomessa ollut muun muassa susitilanteen seuraaminen, siitä tiedottaminen sekä tiedonvälitys viranomaisille. Luonteeltaan susisovittelijan on oltava puolueeton toimija, johon kaikki osapuolet voivat luottaa. Susisovittelijan yhtenä tehtävänä tulisi myös olla susien aiheuttaman turvattomuuden tunteen ja pelkojen vähentäminen.

Maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2012 maksanut korvauksia 48 suurpetojen tappamasta koirasta ja vuonna 2013 koiravahinkoja korvattiin yhteensä 25. Vuoden 2014 osalta kokonaistilanne ei vielä ole selvillä, mutta lokakuun puoliväliin mennessä riistavahinkorekisteriin oli kirjautunut 14 koiravahinkoa. Vaikka kaikkia suurpetojen aiheuttamia vahinkoja ei kirjata vahinkotilastoihin, tapettujen koirien määrässä ei näytä tapahtuneen valtakunnallisesti dramaattista kasvua. Savo-Karjalassa sudet ovat viime aikoina aiheuttaneet eläinvahinkoja Sonkajärvellä, Kontiolahdella ja Tohmajärvellä.

Monien mielestä sudet voisivat elää erämaissa, kunhan eivät tulisi ihmisasutuksen liepeille. Valitettavasti sudet eivät Itä-Suomessakaan ole saaneet elää rauhassa täkäläisissä erämaissa. Esimerkiksi Vieremän Talaskankaalla elänyt susilauma ”katosi” kokonaan alkuvuodesta 2013. Vihreät tuomitsevat jyrkästi salametsästyksen. Hirviä saalistamaan kykenevien susilaumojen hajottaminen ampumalla johtaa helposti siihen, että laumasta erilleen joutuneet nuoret yksilöt hakeutuvat asutuksen piiriin ja saalistavat esimerkiksi koiria. Näin susien aiheuttamat häiriöt lisääntyvät eikä susista enää ole apua yhtenä hirvikantaan vaikuttavista tekijöistä silloin, kun hirvikantaa pidetään liian suurena.

Lisätiedot:
Harri Hölttä, p. 040 722 9224
Krista Mikkonen, p. 044 262 7881