Kaivosyhtiö Talvivaara ilmoitti aiemmin tällä viikolla hakevansa lupaa vesistöpäästöjensä moninkertaistamiseksi. Lauantaina 15.3. Iisalmessa kokoontunut Savo-Karjalan Vihreiden hallitus tyrmää yhtiön suunnitelman.
”Talvivaaran kipsisakka-allas on yhtiön välinpitämättömän toiminnan vuoksi vuotanut jo neljänä vuonna. Sen sijaan että yhtiö hakee uusia lupia vesistöpäästöjen kasvattamiseen, sen tulisi huolehtia kaivosalueen vesistä varmistaen, ettei vuotoja tapahdu myös tänä vuonna”, sanoo piirin eurovaaliehdokas Harri Auvinen.
Suomen ympäristökeskus on syyskuussa 2013 arvioinut Talvivaaran kaivoksen aiheuttaneen merkittävää vesistön pilaantumista kaivosalueen lähivesistöissä. Muutokset vesistöissä ovat ekologisesti ja kemiallisen tilan kannalta hyvin merkittäviä ja myös vesilaissa niitä pidetään merkittävinä vahinkoina. Ympäristökeskuksen arvion mukaan järvien suolaantuminen etenee isompiin järviin, kuten Savon ja Kainuun rajalla sijaitsevaan Laakajärveen.

Lisätiedot:
Harri Auvinen, Euroopan parlamenttivaaliehdokas, p. 050 567 7008
Anne Roponen, Ylä-Savon Vihreiden puheenjohtaja, p. 050 385 0068