Savo-Karjalan Vihreiden mielestä Tuusniemen, Leppävirran ja Heinäveden rajalle kaavailtu kaivoshanke on lopetettava alkuunsa. Yhdistyksen mukaan suunniteltu kaivos muodostaisi vakavan uhan alueen luonnolle ja elinkeinoille sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Heinäveden reitille. Jo pelkkä malminetsintä alueella olisi monin tavoin riski.

Malmia etsittäisiin Tuusniemellä alueella, jonka ympäristö on maakuntakaavassa tarkoitettu vesimatkailuun, hiljaisiksi alueiksi ja maa- ja metsätalouteen. Lisäksi alueella on voimassa rantaosayleiskaava, jolla on osoitettu rakentamispaikkoja uudelle vakituiselle asutukselle sekä vapaa-ajan asunnoille. Malminetsintä avaisi prosessin, joka vaikuttaisi suoraan alueen muihin elinkeinoihin ja investointeihin vuosien ajan. Alueen lähiympäristössä on myös merkittäviä ympäristöarvoja, joiden kanssa malminetsintä ja kaivostoiminta olisivat suoraan ristiriidassa. Luontomatkailu ja virkistyskäyttö kärsisivät, kiinteistöt ja vapaa-ajan asumukset menettäisivät arvoaan, summaa piirin puheenjohtaja Hanna Susitaival

Savo-Karjalan Vihreiden mielestä mahdollinen avolouhos olisi kuolinisku alueen matkailulle, mökkeilylle ja muille elinkeinoille. Kaivostoiminnan raskasmetallit ja rikastusprosessin kemikaalit muodostavat uhan ympäröiville vesistöille. Lintulan ja Valamon luostarien hiljaisuuteen ja puhtaaseen luontoon nojaavalle toiminnalle kaivos olisi katastrofi.

Alueen asukkaita pitää kuunnella lupaharkinnassa. Paikalliset ihmiset ovat nousseet vastustamaan hanketta kansanliikkeenä. Maanomistajat eivät halua luopua elinkeinoistaan ja väistyä kaivoksen tieltä ja luostarit vastustavat hanketta kiivaasti. On selvää, ettei kaivoksella ole paikallisten ihmisten ja yhteisöjen tukea. Siksi kaikkien kannalta on paras saada hankkeelle stoppi jo tässä vaiheessa. Malminetsintää alueella ei tule aloittaa, Susitaival toteaa.

Beowulf Mining on hakenut malminetsintälupaa Tuusniemen, Leppävirran ja Heinäveden alueille. Tuusniemen malminetsintälupa on tällä hetkellä Tukesin harkinnassa.

Lisätietoja: puheenjohtaja Hanna Susitaival, 040 556 2102
toiminnanjohtaja Tero Kankaanperä, 050 593 1243