Savo-Karjalan elinvoimaan satsattava vuoden 2023 talousarviossa

Savo-Karjalan vihreiden piirikokous Kuopiossa 12.11.2022:

Valtion ensi vuoden talousarviossa on varattu lähes 60 miljoonan euron tukipaketti Itä-Suomelle, joka kohdistuu muun muassa Karjalan radan parantamiseen, korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen, matkailuun ja vihreään siirtymään. Savo-Karjalan Vihreät pitää tärkeänä, että Suomea kehitetään tasapainoisesti ja investoinnit Itä-Suomen saavutettavuuden parantamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi jatkuvat myös tulevina vuosina.

Tuki on tarpeen tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut turvallisuushuolien lisäksi merkittävän kolauksen alueen taloudelle. Kustannusten nousu lähes joka sektorilla sekä matkailun ja kaupankäynnin vähentyminen näkyy nopeasti konkurssien lisääntymisenä. Vaikutukset itäisessä Suomessa ovat olleet voimakkaammat kuin muualla Suomessa. Syyskuussa Savo-Karjalassa vireille pannut konkurssit enemmän kuin kaksinkertaistuivat edellisvuodesta.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan saavutettavuus on heikentynyt suhteessa muihin alueisiin. Investoinnit raideliikenteeseen saavutettavuuden parantamiseksi ovat tarpeen, jotta elinkeinoelämä, etätyö ja matkailu voivat kehittyä. Koko Itä-Suomen edellytykset etätyön maakuntina parantuisivat nopeammilla junayhteyksillä pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Oulun suuntiin. Junayhteyksien nopeuttaminen edellyttäisi mm. tasoristeyksien poistoa, radan geometrian ja tunneleiden parantamista ja myös melusuojausta, jos nopeutta nostettaisiin.
Ensi vuoden budjetissa on laitettava alkuun myös Savon radan hankkeet ja niiden suunnittelu.

Osaamisen ja koulutustason kasvattaminen on tärkeää koko Suomen kilpailukyvyn ja myös Itä-Suomen elinvoiman kannalta. Savo-Karjalan vahvuuksia ovat muun muassa maatalous-, ja metsäosaaminen sekä terveys- ja sosiaalialat. Pelastusalalla on valtava työvoimapula ja Kuopion pelastusopiston rooli uusien pelastajien kouluttamisessa on valtakunnallisesti äärimmäisen tärkeä. Oppilaitosten aloituspaikkojen lisäämistä on jatkettava määrätietoisesti myös tulevina vuosina.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ville Elonheimo, 040 552 4994