Pohjois-Savon Vihreät valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Raimo Tuomaisen kevätkokouksessaan sunnuntaina. Tuomainen toimii Vihreän liiton puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajana sekä Kuopion Vihreiden varapuheenjohtajana. Hän on terveydenhuollon suunnittelija ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti.
Pohjois-Savon Vihreät suhtautuu kielteisesti uraanin etsintään tähtääviin valtaushakemuksiin.

– Mahdollisten kaivosten synnyttämät muutamat työpaikat eivät korvaa sitä haittaa, mikä luonnolle, asuinympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuu. Valtaushakemukset aiheuttavat lähiseudun asukkaille helposti vuosikymmenien epävarmuuden, sanoo Tuomainen.
Pohjois-Savossa valtaushakemuksia ovat jättäneet ainakin Mawson Energi AB ja Namura Finland Oy. Valtausalueet sijaitsevat Nilsiässä ja Kuopiossa, osin Kallaveden rannalla sekä lähellä asuin- ja matkailualueita.

Pohjois-Savon Vihreät arvostaa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen helmikuista lupausta kaivoslain uudistamista vielä tämän vaalikauden aikana. Voimassa oleva vanhentunut kaivoslaki on Vihreiden mielestä pahasti puutteellinen, koska se ei turvaa esimerkiksi avointa tiedonsaantia ja kansalaisvaikuttamista.
Pohjois-Savon Vihreät muistuttaa myös kaikkia kuluttajia – niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjäkin – mahdollisuudesta edistää omilla valinnoillaan kestävämpää energiapolitiikkaa. Pohjoissavolaisista energiayhtiöistä Savon Voima Oy on mukana jo kaksi vuotta myöhässä olevassa viidennessä ydinvoimalahankkeessa ja Kuopion Energia Oy on mukana Voimaosakeyhtiö SF:n kautta Fennovoima Oy:n ydinvoimalasuunnitelmassa. Selvä viesti näille yhtiöille on vaihtaa oma sähkön toimittajansa yhtiöön tai tuotteeseen, joka suosii uusiutuvia energialähteitä.