Suvi Suutarinen valittiin 24.11.2008 pidetyssä syyskokouksessa yksimielisesti jatkamaan Pohjois-Savon Vihreät ry:n puheenjohtajana myös vuonna 2008. Piiriyhdistyksen hallitukseen tulevalle kaudelle valittiin varsinaisiksi jäseniksi Marja-Leena Kettunen (Ylä-Savon Vihreät ry), Katja Lötjönen (Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry), Ville Heimonen (Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry), Henrik Korkeamäki (Kuopion Vihreät ry), Tarja Laatikainen (Kuopion Vihreät ry), Hetti Rytsy (Kuopion Vihreät ry), Heikki Jääskeläinen (Siilinjärven Vihreät ry), Seija Kortekallio-Lampi (Leppävirran Vihreät ry) ja Matti Mäkelä (Vihreä Varkaus ry). Hallituksen varajäseniksi valittiin Matti Kojo (Ylä-Savon Vihreät ry), Tuomo Laitinen (Leppävirran Vihreät ry), Anja Vartiainen (Siilinjärven Vihreät ry), Hanna Pulkka (Kuopion Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry), Raimo Tuomainen (Kuopion Vihreät ry).

Piiriyhdistyksen syyskokous halusi ottaa myös kantaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi:

Kannanotto:
KUNTIEN SITOUDUTTAVA ILMASTONMUUTOKSEN EHKÄISEMISEEN

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Jokaisen kunnan päätöksenteossa tulee ottaa
huomioon ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen vaikuttavat seikat. Pohjois-Savon Vihreiden mielestä kuntien päätöksenteossa kaiken suunnittelun lähtökohdaksi tulee ottaa oikeasti kestävä kehitys. Kaikkien hankintojen kilpailutuksissa tulee ottaa huomioon ympäristövaikutukset.
Kuntien tehtävänä on toteuttaa peruspalveluja ja niiden tuottamiseen tarvitaan aina energiaa. Yhdyskuntarakenteella ja sen suunnittelulla vaikutetaan pitkälle tulevaisuuteen. Kaavoituksen suunnittelussa tulisi pyrkiä siihen, etteivät ihmisten kulkemat välimatkat kasva kohtuuttomiksi. Liikenne on yksi keskeinen ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä. Joukkoliikenteen tukeminen vähentää yksityisautoilua. Tukea yleisille kulkuvälineille tulisikin lisätä, samoin liikenneväylä- ja kalustoratkaisut ratkaisuissa tulee ottaa kestävän kehityksen periaatteet huomioon.

Kunnat vähentävät kasvihuonekaasuja säästämällä energiaa. On ensisijaisen tärkeää siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan. Uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja kehittäminen tuo uusia työpaikkoja ja antaa ihmisille mahdollisuuden valita eettisesti
kestävien energiamuotojen välillä. Jätteiden määrän vähentäminen, kierrätys ja niiden hyödyntäminen vähentävät päästöjä, lisäävät asumismukavuutta ja voivat toimia jonkin uuden tuotteen tai palvelun käynnistäjinä. Ja mikä tärkeintä, edellä mainitut toimenpiteet tuovat kunnille säästöjä
.

Lisätietoja:

Suvi Suutarinen, Pohjois-Savon Vihreät ry:n puheenjohtaja, p. 0400 759 133