Pohjois-Savon Vihreät ry:n vaalirahoitus 15.12.2008 mennessä:

TULOT (€)

Puolueen vaalituki 5600,00
Omarahoitus 552,36
ViSiOn tuki  69,05

Tulot yhteensä: 6221,41

MENOT (€)
Avustukset paikallisyhdistyksille 4600,00
Sanomalehti- ja Internetmainonta 634,77
Tuki piirin asettamille
ehdokaslistoille (Maaninka ja Nilsiä) 750,98
Vaalitilaisuudet 151,66
Matkakulut 84,00

Menot yhteensä:  6221,41

Lisäksi Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus on maksanut 29.8. pidetyn esiintymiskoulutuksen kulut yhteensä  261 €.