Pohjois-Savon Vihreiden kevätkokous pidettiin sunnuntaina Maaningalla  maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Halolan tutkimustilalla. Ennen tilalla toimivaan biokaasulaitokseen tutustumista hyväksyttiin kannanotto, jossa vaaditaan bioenergian käytön edistämistä syöttötariffilla.

Piirihallitukseen valittiin Iisalmen kaupunginvaltuutettu Petri Karhu Ylä-Savon Vihreistä.
Turussa 22.-23.5. pidettävässä puoluekokouksessa piirijärjestöä edustavat piirin puheenjohtaja Eija Luostarinen sekä hallituksen jäsenet Tapani Kersalo ja Ari Paanala.

Kokouksessa päätettiin myös eduskuntavaaliehdokkaiden nimeämisaikataulusta. Pohjois-Savon Vihreät nimeää ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa 16.5. Kuopiossa pidettävässä ylimääräisessä yleiskokouksessa.

KANNANOTTO

Pohjois-Savon Vihreät:
Bioenergian käyttöä edistettävä syöttötariffilla

Vihreän liiton Pohjois-Savon piiri vaatii järeämpiä keinoja bioenergian käytön edistämiseksi. Syöttötariffeilla taattaisiin tietty takuuhinta uusiutuvilla tuotetulle sähkölle. Nykyisin valtiovallan tuki bio- ja tuulivoimalaitosinvestoinneill
e ohjautuu pääasiassa investointituen kautta. Tämä keino on kohtuullisen tehoton ja valtiolle kallis.

Syöttötariffeissa tuki kanavoituu suoraan sähkönkuluttajilta tuottajille. Suuri enemmistö suomalaisista kannattaa bio- ja tuulienergian edistämistä, joten he varmasti mielellään maksaisivat tuota pientä tukea. Teknillisen korkeakoulun professori Peter Lundin mukaan syöttötariffi on nostanut sähkön hintaa Saksassa 0,1 % ja uusien tutkimusten mukaan sähkönhinta laskee jatkossa. Saksan kokemusten mukaan jo 8 % tuulivoimamäärä laskee sähkölaskua. Tariffien ansiosta Saksassa on satoja uusia energiayrittäjiä.

Pohjois-Savossa syöttötariffi avaa mahdollisuuksia puun ja peltoenergian kuten ruokohelven poltolle, maatalouden biokaasureaktoreille, kotitalouksissa syntyvän biojätteen ja jätevedenpuhdistamojen lietteen biokaasutukselle. Suurin potentiaali on metsäenergian käytössä ja se toisi maaseudulle kaivattuja työpaikkoja. Olennaista olisi bioenergian markkinoiden ja logistiikkaketjun rakentaminen ja pienten taajamien rakentaminen kaukolämmön piiriin.

Bioenergian syöttötariffeista hyötyisivät energiatekniikan sekä metalli-, kokoonpano- ja automaatioalan yritykset. Muutos parantaisi myös savolaisten tuulivoimaloiden osia valmistavien yritysten kuten Componenta Suomivalimo Iisalmessa, Alhstrom Mikkelissä ja Toivalan metalli Siilinjärvellä asemaa.

Myös energiansäästön edistäminen on tärkeä osa energiapolitiikkaa. Hyvänä esimerkkinä lämmön säästöstä ovat Kuopion kaupungin käytössä olevat rakennukset, jotka kuluttavat puolet vähemmän neliötä kohden kuin esimerkiksi Vantaan kaupungin rakennukset. Kuopion normalisoidun lämmön ominaiskulutus oli vuonna 2008 31,5 kWh/m3, Vantaan 58,4kWh/m3.

Valitettavasti ydinvoiman hehkutus tekee Suomesta heikon investointiympäristön uusiutuville energiamuodoille. Ydinvoiman nimissä mustamaalataan jatkuvasti kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Erityisesti keskustan pitää nyt valita, ajaako se koko Suomen vai vientiin menevän ydinenergian asiaa.

Lisätietoja:
Ari Paanala (kannanotto) p. 0400 579 016
Eija Luostarinen p. 0400 759 133