Pohjois-Savon Vihreät vaatii järeämpiä toimenpiteitä vesistökuormituksen vähentämiseksi. Vesistöjen kunto erityisesti osassa Ylä-Savoa on erittäin huono. Maatalouden ympäristötukia uudistamalla voidaan vähentää vesistöjen ravinnekuormitusta. Ympäristötukien tulee kohdistua niille peltoalueille, jotka erityisesti aiheuttavat huuhtoutumisriskiä pelloilta vesistöihin ja niihin keinoihin, jotka todistetusti vähentävät ravinnekuormitusta.

Myös yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien puhdistukseen tulee panostaa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää poikkeustilanteisiin, jotka aiheuttavat usein puhdistamattoman jäteveden juoksuttamista suoraan vesistöön.

Kaupunkien läheisiä virkistysvesiä pilaavat myös sade- ja sulamisvedet, joita syntyy muun muassa lumien sulaessa pysäköintipaikoilta ja suurten hallien katoilta. Kaavoitus on olennainen keino kaupunkien ja teollisuusalueiden vesistöpäästöjen pienentämiseksi. Kuopiossa hyvänä esimerkkinä ovat kosteikkopuistot ja -alueet, joita on perustettu piententämään uusien asuntoalueiden vesistöpäästöjä. Ne tuovat myös erilaista kaupunkiluontoa asutuksen keskelle.

Lisätietoja: Ari Paanala ari.paanala(ät)vihreat.fi