Pohjois-Savon Vihreät kiirehtii ympäristölainsäädännön muutoksia turpeenoton haittojen vähentämiseksi. Nykyinen laki ei Pohjois-Savon Vihreiden mielestä suojaa tarpeeksi vesistöjä ja suoluontoa.

–  Lainsäätäjien on otettava vakavasti turvemaakuntien viesti järvien ja jokien pilaantumisesta, sanoo Pohjois-Savon Vihreiden puheenjohtaja Liisa Pietikäinen.

Kiireellisintä Vihreiden mielestä olisi jättää ojittamattomat suot rauhaan sekä estää sellaiset turpeennostohankkeet, joiden vaikutukset kohdistuvat asutuksen, virkistyskäytön ja vesien huonon tilan vuoksi herkille alueille. Näille soille voidaan tarvittaessa löytää korvaavia kohteita ojitetuilta soilta.

Vesistöhaittojen arviointia vaikeuttaa olennaisesti se, että kaikkia turpeennoston vaikutuksia ei arvioida lupapäätöksissä. Esimerkiksi turvetyömailta valuvien kiintoaineiden ja humuksen sekä järvien liettymisen arviointi on retuperällä. Keskiarvojen mukaan määritellyt päästörajat ylittyvät helposti esimerkiksi kesäisissä rankkasateissa. Myös päästöjen valvontaa tulisi lisätä.

Lisätiedot: Harri Hölttä p. 040 722 9224