Vihreät haluaa Pohjois-Savoon omavaraisempaa ja työllistävämpää energiapolitiikkaa. Pohjois- Savon Vihreiden hallitus muistuttaa kannanotossaan, että kestävä energiapolitiikka voi perustua vain uusiutuviin energiatuotantomuotoihin.

– Uusiutuvat energiatuotantomuodot työllistävät maakunnissa. Siksi pohjoissavolaisten kuntien ja energiayhtiöiden tulee kääntää katseensa
tulevaisuuteen ja panostaa voimakkaammin uusiutuviin, toteaa Pohjois-Savon Vihreiden puheenjohtaja Raimo Tuomainen.

– Myös kuluttajilla ja muilla yhteisöillä on mahdollisuus vaikuttaa energiapolitiikkaan suosimalla uusiutuviin investoivia sähköntuottajia ja tuotteita, Tuomainen lisää.

Lähinnä pohjoissavolaisten kuntien omistama Savon Voima Oyj on mukana ydinvoimalaitoshankkeessa, joka on rakenteilla Eurajoelle. Rakennusprojekti on kaksi vuotta myöhässä aikataulustaan. Sen lisäksi alkuperäiset kustannukset ovat nousseet julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan jo 50 prosenttia, yli 1,5 miljardia euroa. Kuopion Energia Oy on puolestaan osakkaana Voimaosakeyhtiö SF:n kautta Fennovoima Oy:n suunnitelmassa rakentaa lisäydinvoimaa.

– Millainen lisälasku onkaan tulossa pohjoissavolaisille osakkaille, Tuomainen kysyy.