Savon radan parantaminen, joukkoliikenteen suunnittelutoimistojen perustaminen ja työsuhdematkalipun aktiivinen käyttöönotto lisäisivät julkisten kulkuvälineiden käyttöä

Pohjois-Savon Vihreät haluaa edistää joukkoliikennettä Pohjois-Savossa pistämällä joukkoliikennesuunnittelun remonttiin. Maakuntaan tulisi Vihreiden mukaan perustaa yhdestä kolmeen joukkoliikennetoimistoa, jotka suunnittelisivat joukkoliikennettä työssäkäyntialueiden mukaan. Reitit suunniteltaisiin sekä maakunnallisesti että seutukunnallisesti – kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Näin suunnitellut reitit voitaisiin kilpailuttaa, mikä parantaisi joukkoliikenteen palvelutasoa.

Pohjois-Savon Vihreät kiirehtivät rautatieliikenteen nopeuttamista välillä Lahti-Kouvola-Kuopio-Kajaani-Oulu. Junaliikennettä nopeutettaisiin tehokkaimmin poistamalla tasoristeyksiä sekä parantamalla radan kuntoa.
– Länsi-rataa pitkin pääsee Helsingistä samassa ajassa 50-100 km pohjoisemmaksi kuin Savon-rataa pitkin, perustelee Raimo Tuomainen hankkeen tärkeyttä.
Myös Pietariin suuntautuvaa liikennettä on kehitettävä muun muassa rakentamalla uusi Helsinki-Kouvola-rata seuraavien vuosikymmenten kuluessa. Tämä nopeuttaisi
liikennettä myös Itä-radoille.
Paikallisista hankkeista Vihreät nostavat kärkeen Kallansiltojen kunnostamisen.

Työpaikat voivat tukea joukkoliikennettä ottamalla käyttöön työsuhdematkalipun, jonka kulut maksaisi joko työnantaja tai työntekijä. Pohjois-Savon Vihreät haastavatkin työnantajat kuten Kuopion yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan, Kuopion kaupungin ja yritykset ryhtymään työsuhdematkalipun käyttäjiksi.
– Työsuhdematkalipun käyttö on merkki siitä, että työnantaja ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti. Monet yritykset tukevat yksityisautoilua työsuhdeautolla, miksei samaa rahaa voisi siirtää myös julkisen liikenteen
käytön puolelle, kysyy Pohjois-Savon vihreiden puheenjohtaja Raimo Tuomainen.
– Liikenteen suunnittelusta unohtuu usein yksittäisen ihmisen taso. Toivoisin, että työnantajat ymmärtäisivät vastuunsa kansanterveyden edistäjinä ja alkaisivat tosissaan miettiä keinoja työmatkaliikunnan
edistämiseksi, toteaa ympärivuotisena pyöräilijänä tunnettu Tuomainen.

Lisätietoja:
Raimo Tuomainen p. 050 597 0797
Ari Paanala p. 0400 579 016