Pohjois-Savon Vihreä aluevaltuustoryhmä jättää aluevaltuuston kokouksessa 4.9.2023 n valtuustoaloitteen lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25 vuodessa vaikka laki taustalla hallitusohjelman mukaan muuttuisikin.

Aloitteen teksti:

Uuden hallitusohjelman pohjalta lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ollaan laskemassa 25:stä 23:een ikävuoteen. Tämä on ongelmallista mm. siksi, että jälkihuollon ikäraja nostettiin 25:een ikävuoteen vasta edellisellä hallituskaudella eikä sen toivotuista vaikutuksista ole vielä kunnollista näyttöä. Vanhimmat jälkihuollossa olevat täyttävät tänä vuonna 24 eli lain muuttuessa ei ehditä nähdä mikä todellinen vaikutus ikärajan nostolla olisi ollut.

Lastensuojelun jälkihuollossa tehdään pienillä resursseilla valtavasti työtä, joka säästää kustannuksia taatusti enemmän kuin kuluttaa. Jälkihuolto myös työskentelee vain niiden nuorten kanssa, jotka todella tarvitsevat apua. Jos tukea ei tarvita, ei myöskään asiakkuutta pidetä voimassa. Kyse ei siis ole siitä, että sellaisia nuoria pidettäisiin asiakkaina, jotka pärjäisivät jo omillaan.

Lainsäädännön poukkoilu aiheuttaa lisää epävarmuutta jo valmiiksi haastavassa asemassa olevien nuorten elämään. Myös alan ammattilaiset ansaitsevat mahdollisuuden pitkäjänteisen työn suunnitteluun. Lisäksi ikärajan laskemisella haettu säästö on erittäin vaatimaton etenkin suhteutettuna pidemmän aikavälin vaikutuksiin.

Esitämme, että Pohjois-Savon hyvinvointialue säilyttää lastensuojelun jälkihuollon palveluiden ikärajan 25:ssä ikävuodessa vuonna 2020 voimaan tulleen lain mukaisesti.

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Kaisa Kanteleen mukaan jälkihuollon ikärajan säilyttäminen mahdollistaa hyvin haavoittuvassa asemassa oleville nuorille heidän tarvitsemansa tuen. “Toimiva jälkihuolto vahvistaa nuorten mahdollisuuksia elämässä. Ikärajan laskeminen johtaa pahimmillaan nuorten syrjäytymiseen ja myös yhteiskunnallisesti  entistä  isompiin kustannuksiin.”

Lisätietoja: Kaisa Kantele, 050 587 1242

 

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja