Savo-Karjalan Vihreät ovat tyytyväisiä siitä, että Itä- ja Pohjois-Suomen työryhmä on hallituksen toimeksiannosta tehnyt toimenpide-ehdotuksia alueiden kehittämiseksi. Alueiden kestävä kehittäminen voi nojata vain niiden omiin vahvuuksiin, mitä tässä työssä on pyritty etsimään.

Savo-Karjalan Vihreät ihmettelevät, miten vähäiseksi ilmastonmuutoksen vaikutusten sekä tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien huomioiminen ovat työryhmältä jääneet.

– Ilmastonmuutoksen vaikutuksia olisi pitänyt tarkastella huomattavasti tarkemmin. Nyt se on sivuutettu lähes tyystin, vaikka alueen vahvuudet pohjautuvat pitkälti luonnon olosuhteisiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset esim. alueen metsä- ja maataloudelle sekä matkailulle tulevat olemaan merkittäviä, sanoo Savo-Karjalan Vihreiden puheenjohtaja Toni Juvonen.

Juvonen hämmästelee myös tietoyhteiskuntaosaamisen puuttumista ohjelmasta.

– Tietoyhteis-kuntaosaamisen parantaminen olisi avain moneen työryhmän ehdotukseen. Sen avulla niin heikkoon ikärakenteeseen, koulutukseen, elinkeinojen kilpailukykyyn kuin elinkelpoisuuteen yleensäkin oli löydettävissä uusia ratkaisuja, Juvonen muistuttaa.

Savo-Karjalan Vihreät muistuttavat, että luonnonvarojen hyödyntäminen tulee tehdä kestävästi. – Itä- ja Pohjois-Suomesta ei saa muodostua pelkkää raaka-ainereservaattia muun maan tarpeiden hyödyntämiseen. Talvivaaran kaltainen välinpitämättömyys kaivostoiminnassa ei voi toistua. Kaivostoiminnassa on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ja varmistettava, ettei ympäristölle aiheuteta peruuttamattomia vaurioita, sanoo Savo-Karjalan Vihreiden varapuheenjohtaja Krista Mikkonen.

Vihreiden Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon piirijärjestöt yhdistyivät vuoden alusta Savo-Karjalan Vihreiksi. Piirin puheenjohtajana toimii siilinjärveläinen Toni Juvonen. Savo-Karjalan Vihreiden piirihallitus valitsi viikonlopun järjestäytymiskokouksessaan Kuopiossa piirin varapuheenjohtajaksi joensuulaisen Krista Mikkosen. Savo-Karjalan Vihreiden toiminnanjohtajan sijaisuutta hoitamaan valittiin Tero Kankaanperä.

Lisätiedot:
Toni Juvonen, p. 0400 173 30, toni.juvonen@vihreat.fi
Krista Mikkonen, p. 044 2627 881, krista.mikkonen@vihreat.fi
Tero Kankaanperä, p. 040 552 499, tero.kankaanpera@vihreat.fi