Savo-Karjalan vihreiden kevätkokous 24.4.2021

Mielenterveyttä kaikille

Terveyspalveluista keskusteltaessa ajatellaan usein päivystyksen jonoja tai pohdintaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon keskinäisestä suhteesta. Muut hyvinkin merkittävät terveydenhuollon kokonaisuudet jäävät taka-alalle. Mielenterveyspalvelut ovat merkittävä osa terveydenhuoltoa.

Viimeisin mielenterveysindeksi (THL 2019) kertoo karua tarinaa: Itä-Suomi hohkaa punaisena, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala ovat valtakunnallisen sairastavuusindeksin kärkisijoilla, #1 ja #2. Lisäksi tiedämme, että koronakriisin aiheuttamat lieveilmiöt ovat lisänneet psyykkistä pahoinvointia.

Alueemme mielenterveyspalvelut kaipaavat kipeästi erityishuomiota. Laadukkaiden mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava merkittävästi. Alan rahoitukseen ja käytäntöihin tarvitaan todellista muutosta.

Terapiatakuu-kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että henkilö voisi päästä neljän viikon kuluessa ensimmäisestä terveyskeskuskäynnistä psykoterapiaan tai muun psykososiaalisen tuen piiriin. Varsinaisen psykoterapian saatavuudessa on tällä hetkellä ongelmia, koska psykoterapeutteja ei riitä kaikille psykoterapiaa tarvitseville. Osasyynä tähän on psykoterapeuttikoulutusten kalleus, ja poikkeuksellisesti koulutuksen kävijät maksavat koulutuksen. Psykoterapeuttikoulutusten rahoitusmallia on kehitettävä niin, että se mahdollistaa alalle kouluttautumisen useammille alalle soveltuville henkilöille.

Perustason mielenterveyspalveluiden laadun ja määrän parantaminen on välttämätöntä. Näitä perustason palveluita ovat terveyskeskus, työterveyshuolto, oppilashuolto ja sosiaalipalvelut. Peruspalveluissa on oltava edellytykset tarjota Käypä hoito-suositusten mukaista hoitoa tavallisimpiin ongelmiin. Vaikuttava psykososiaalinen tuki voi olla lyhyttä psykoterapeuttisia menetelmiä hyödyntävää lyhytterapiaa, ryhmähoitoja, vertaisryhmiä jne. Myös toiminnallisia hoitomuotoja kuten ohjattuja liikuntaryhmiä voidaan käyttää ahdistuksen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Tuen, avun ja hoidon saaminen psyykkiseen kärsimykseen nopeasti ja vaikuttavasti on koko yhteiskunnan etu. Emme tarvitse yhtään kuolemaa tai eläköitymistä sen vuoksi, että mielenterveyspalvelut eivät toimi.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ville Elonheimo, 040 552 4994, ville.elonheimo@vihreat.fi