Pohjois-Savon Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että alueellistamisen koordinaatioryhmä tuki yksimielisesti Lääkealan keskuksen perustamista Kuopioon. Ministeri Hyssälän päätös on nyt helppo. Hän voi yksin tehdä myönteisen ratkaisun, jota STM on jo asettunut kannattamaan.

Alueellistamisen koordinaatioryhmän kanta osoittaa Kuopion hyvinvointiosaamisen valtakunnallisen merkityksen ja sen, että hallitus on todella sitoutunut alueellistamistavoitteisiinsa. Alueellistamista pitää jatkaa määrätietoisesti ja eri osapuolia kuunnellen Kuopio-päätöksen jälkeenkin.

Likimain kaikissa hajasijoitus- ja alueellistamishankkeissa Helsingistä siirtyvä henkilöstö on aluksi lähes yksimielisesti vastustanut siirtoa pääkaupunkiseudulta, mutta hankkeet ovat kuitenkin järkiään toteutuneet hyvin, vihreät muistuttavat. Lääkealan keskuksen kanssa on toistettu samaa näytelmää kuin aikoinaan Pelastusopiston siirrossa Kuopioon. Henkilöstö vastusti ja pääkaupunkiseudulla myös varoiteltiin, kuinka valtakunnan turvallisuus kärsii, kun kansallinen osaaminen haihtuu henkilöstön kieltäytyessä muuttamasta. Pääosa ennakkoluuloista hälveneekin vasta jonkin aikaa muuton jälkeen. Näinhän on käynyt myös Pelastusopiston kohdalla.

– Henkilöstön huoleen ja ennakkoluuloihin on toki syytä suhtautua ymmärtäväisesti, ne ovat luonnollinen, inhimillinen reaktio muutokseen, arvioi Pohjois-Savon vihreiden puheenjohtaja Raimo Tuomainen. Mutta hämmentävää on, että itse asiassa monet pääkaupunkiseudun mediat ja poliitikotkin pikemmin lietsovat ihmisten perusteettomia ennakkoluuloja alueellistamishankkeita kohtaan kuin edistävät maamme alueellisen tasapainoisen turvaamista, hän huomauttaa.

Vuosittain tuhannet ihmiset joutuvat muuttamaan työn perässä toiveittensa vastaisesti pääkaupunkiseudulle. Yritykset siirtävät toimipaikkojaan ja henkilöstöään, miksei sama oikeus kuuluisi julkiselle työnantajalle, Pohjois-Savon vihreät kysyvät.

– On havaittavissa, että yksipuolinen Helsinki-lobbaus on 2000-luvulla vain yltynyt, monilla foorumeilla. On valitettavaa, että pääkaupunkiseudun alueellinen itsekkyys on lisääntynyt, pahoittelee Tuomainen.

Lisätietoja:
Raimo Tuomainen, 050 597 0797, raimo.tuomainen (ät) kuh.fi
Raimo Ojala, 044 034 5061, raimo.ojala (ät) kuh.fi