Savo-Karjalan vihreät: 

Itä- ja Pohjois-Suomeen sovittu EU-rahoitus kohdistettava Itä- ja Pohjois-Suomeen

Ensi vuonna käynnistyy Euroopan Unionin uusi ohjelmakausi vuosille 2021-2027.  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta jaetaan 330 miljardia euroa EU:ssa koko ohjelmakaudelle. Rahastojen tuki ollaan kohdentamassa vihreämmän ja vähähiilisen toiminnan kehittämiseen, älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen, kiertotalouden kehittämiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja varautumiseen, työllisyyden edistämiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen, kokonaisuutena sekä kaupunkien että maaseudun kehittämiseen.

Eurooppa-neuvostossa heinäkuussa sovittu 100 miljoonan euron lisäpanostus syrjäisen Itä- ja Pohjois-Suomen kehitysrahoitukseen on aiempaan nähden hyvä neuvottelutulos Suomelle ja vakauttaa rakennerahastojen käyttöä harvaan asuttujen alueiden kehittämiseen. Samalla sovittu 400 miljoonan euron maaseudun kehittämisrahoitus tulee kohdentaa sen kriteereiden mukaisesti koko maahan.  Viime viikkojen kannanotot siitä, että Itä-  ja Pohjois-Suomen erityisrahoitusta tasoitettaisiin Länsi- ja Etelä-Suomeen muilla rahoituksilla, eivät ole sovitun mukaisia. Tällaiset kannanotot eivät ota huomioon pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen tuomia haasteita maaseutuelinkeinoille ja muille elinkeinoille ja julkisille palveluille Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Suomessa korkeimmat työttömyysluvut löytyvät Itä-Suomesta, ja Itä- ja Pohjois-Suomessa sairastavuus on muuta Suomea korkeampi. Alueina nämä ovat harvaan asuttua, jolloin etäisyydet palveluihin ovat EU:n mittakaavassa pitkiä. Kehittämisrahoituksen kohdentaminen Itä- ja Pohjois-Suomeen toteuttaa EU:n koheesiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on saavuttaa nykyistä parempi taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen tasapaino Euroopassa. Alueiden heikompaan asemaan vaikuttavat esimerkiksi paikalliset rakennemuutokset, harva asutus ja syrjäinen maantieteellinen sijainti – juuri Itä- ja Pohjois-Suomelle ominaiset piirteet.

EU:n rahoituksen ja paikallisen ja kansallisen rahoituksen yhdistelmällä Itä- ja Pohjois-Suomessa saadaan luotua uusia työpaikkoja, kehitettyä uusia tuotteita kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille, parannettua ja nopeutettua kulkuyhteyksiä ja kehitettyä maakuntien harvan asutuksen oloihin soveltuvia palveluita. Merkittävää on myös oppi- ja tutkimuslaitosten, kuntien ja yritysten yhteistyö alueen voimavarojen kehittämiseksi.

Maakuntien vihreät pitävät hienona myös 30 % ilmastotavoitetta. Suomen ja meillä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien tuleekin olla etujoukoissa hakemassa tätä rahoitusta hankkeille, joilla hiilineutraalisuus saavutetaan maakuntien tavoiteaikatauluissa.

Iiris Pääkkönen, varapuheenjohtaja, Joensuu
Simo Räty, puheenjohtaja, Kuopio
Savo-Karjalan vihreät

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Ville Elonheimo, 040 552 4994, ville.elonheimo@vihreat.fi