Kuntalaisten yhdenvertainen kohteleminen on yksi vihreiden tärkeimmistä kunnallisvaaliteemoista. Kuntapäätökset vaikuttavat suoraan siihen, miten esimerkiksi eri sukupuolta olevien tarpeet otetaan huomioon.

– Kaikkia kuntalaisia on kohdeltava yhdenvertaisesti, olivatpa he sitten naisia tai miehiä, tyttöjä tai poikia, vaatii vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen

Sukupuolien välisen eriarvoisuuden kitkeminen päätöksenteossa ei Järvisen mukaan vaadi kunnilta lisää rahaa, vaan kyse on asenteista ja arvoista.

– Kunnan tekemien päätösten vaikutukset tulee arvioida sekä naisten että miesten näkökulmasta avoimesti, järjestelmällisesti ja kattavasti. Onko
esimerkiksi teiden kunnossapidossa huomioitu myös lasten ja äitien tarpeet? Jalkakäytävien toispuoleinen hiekoitus helpottaa pulkan
vetämistä, mutta vuodesta toiseen traktori hiekoittaa koko kadun leveydeltä, Järvinen antaa esimerkin käytännöstä, joka olisi korjattavissa helposti.

Myös Varkauden kaupunginvaltuutettu Päivi Tanhu (vihr.) on ehdottanut hiekoituskäytännön muuttamista teknisessä lautakunnassa. Ajatus ei saanut kannatusta.
– Ehdotus olisi halpa toteuttaa ja vaikuttaisi niin lapsiperheiden kuin ikääntyneiden jokapäiväiseen elämään, pohtii Tanhu.

Varkaudessa on Tanhun mukaan paljon Vihreästi ajattelevia ihmisiä. Vihreät arvot ovat päässeet esille myös päätöksen teossa, kun Varkauden kaupunki päätti vuoden vaihteessa liittyä kuntien ilmastokampanjaan.

Heli Järvinen vieraili eilen Varkaudessa. Kaikille avoimen keskustelutilaisuuden järjestävät Vihreä Varkaus ja Pohjois-Savon Vihreät.