Pohjois-Savon Vihreät vaatii hammaslääketieteen opetuksen pikaista käynnistämistä Kuopiossa.

”Kuopion opetuksen lopettaminen oli virhe, joka on korjattava. Hinta, jonka itäsuomalaiset maksavat poliittisesta virhearviosta, on kohtuuttoman kallis”, Pohjois-Savon Vihreiden pj. Raimo Tuomainen toteaa.

”Kansanterveydelliset erot idän ja lännen välillä ovat huolestuttavat”, Tuomainen muistuttaa. ”Idässä asuvat maan huonovointisimmat ihmiset. Suun terveys heijastuu ihmisen kokonaisterveyteen ja hyvinvointiin. On kestämätöntä, että suuri osa hammaslääkäriviroista on täyttämättä eivätkä palvelut toimi likimainkaan tarvetta vastaavasti. Tämä kärjistää terveyseroja.”

”Vaikka opetus käynnistettäisiin välittömästi, kestää pitkään, ennen kuin opetuksen vaikutukset tulevat näkyviin. Riittävä hammaslääkärimäärä näkyy myöhemmin väestön hampaiden kunnon kohenemisena. Päätöksellä on kiire, ja siksi on murheellista, että tuoreesta budjettiluonnoksesta on opetuksen käynnistäminen Kuopiossa jätetty pois”, Tuomainen toteaa.

”Hammaslääkärivajeesta on täällä tullut pysyvä ilmiö, johon on tehokas lääke: hammaslääkäreiden koulutus Itä-Suomessa”, Vihreiden Tuomainen toteaa.

Kuopion opetus on saanut laajaa tukea itäsuomalaisten hyvinvoinnin asiantuntijoilta. Kuntaliitto, lääninhallitus, maakuntaliitto niin kuin lukuisat itäsuomalaiset poliitikot tukevat opetuksen aloittamista. Myös asiaan perehtynyt selvitysmies Risto-Pekka Happonen on esittänyt koulutuksen aloittamista.

Lisätietoja: Raimo Tuomainen p. 050 597 0797