Talvivaara kuriin!

Savo-Karjalan Vihreät haluavat, että Talvivaaran kaivoksen toiminta saatetaan ympäristön kannalta kestävälle tasolle ja luvan myöntämisen edellytykset harkitaan uudelleen. ”Puhtaat vesistöt takaavat parhaat mahdolliset virkistys- ja matkailumahdollisuudet....