Talvivaara kuriin!

Savo-Karjalan Vihreät haluavat, että Talvivaaran kaivoksen toiminta saatetaan ympäristön kannalta kestävälle tasolle ja luvan myöntämisen edellytykset harkitaan uudelleen. ”Puhtaat vesistöt takaavat parhaat mahdolliset virkistys- ja matkailumahdollisuudet....

Vesistöjen suojelua tehostettava

Pohjois-Savon Vihreiden mielestä vesistöjen suojelua on tehostettava. Vesien hyvä tila on saavutettava vuoteen 2015 mennessä, mikä vaatii toimenpiteitä erityisesti Ylä-Savossa. Vesiensuojelutavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimia useilta eri tahoilta. Talvivaaran...