Elinvoimainen Itä-Suomi

Savo-Karjalan vihreät on pöyristynyt siitä, että hallitus ei osoittanut mitään erillistukea itäiselle Suomelle, vaikka tarve muuttuneessa tilanteessa on ilmeinen. Vihreiden vaihtoehtobudjetissa itäisen Suomen elinvoiman tukeminen on huomioitu hyvin, alueelle on...